Påminning: 2. gangs høyring av namneforslag for vegparsellar i Eid kommune

Namnenemda la sommaren 2016 namneforslaga på vegparsellane ut på høyring og har fått innspel på desse. Etter høyringa har namnenemda vurdert alle innspel på namneforslaga og kome med ei ny innstilling som no vert lagt ut på 2.gangs høyring.

Namnenemda sine forslag finn du her. (PDF, 18 kB)

Oversikt over vegparsellar finn du på denne lista. (PDF, 93 kB)

Innspel skal vere skriftlege og du må nytte innspelskjema (PDF, 208 kB) (word) (DOCX, 23 kB) ved innsending av forslag til vegnamn og vegparsellar. Merk innspelet med "adresseprosjektet" og send til Eid kommune per e-post: post@eid.kommune.no eller per post: Eid kommune, v/adresseprosjektet, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Frist for å kome med forslag til vegnamn: 10.03.17

Publisert av Cecilie Marie Åshamar. Sist endra 13.02.2017

Meir informasjon om Adresseprosjektet finn du her.

 

Kommunen er delt inn i 9 områder, tilsvarande dei tidlegare valkretsane.

Adresseområde - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 I karta er vegane som skal ha eigne vegnamn er markert med ulike fargar. Sidevegar, som er utan farge, vil bli adressert til den farga vegen dei har godkjent hovudtilkomst frå. Starten av vegparsellen er markert med svart firkant, slutten med svart strek. Du kan sjå karta for dei ulike vegparsellane her:

Område 1, Nordfjordeid, skal følgjande vegparsellar namnsetjast:

 

Område 2, Haugen, skal følgjande vegparsellar namnsetjast:

 

Område 3, Stårheim, skal følgjande vegparsellar namnsetjast:

 

Område 4, Kjølsdalen, skal følgjande vegparsellar namnsetjast:

 

Område 5, Sørsida, skal følgjande vegparsellar namnsetjast:

 

Område 6, Lote/Hennebygda, skal følgjande vegparsellar namnsetjast:

 

Område 7, Sudstranda, skal følgjande vegparsellar namnsetjast:

 

Område 8, Heggjabygda, skal følgjande vegparsellar namnsetjast:

 

Område 9, Hjelle/Mogrenda, skal følgjande vegparsellar namnsetjast:

I Mogrenda/Fossebakken er det tidlegare vedtatt vegnamn for området, men adressene er ikkje tildelt.Kva vegar dette gjeld og kva namn som er vedtatt finn du i kartet her. (PDF, 566 kB)

I tillegg kjem hovudveg, der følgjande vegparsell skal namnsetjast:

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering