Snarveiikoner NettstadkartAbonner på nyhende frå kommunenEndre skriftstorleik

Kart og reguleringsplanar

Her finn du kartløysinga til kommunen, der du kan finne din eigedom, planstatus for din eigedom (i kommuneplan eller reguleringsplan/utbyggingsplan), skrive ut kart m.m.

Du finn også lenke til planregisteret til Eid kommune. Planregisteret er eit register over vedtekne reguleringsplanar i kommunen. Her skal ein også finne mindre endringar av planar og dispensasjonar frå planar.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 25.10.2019
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering