Snarveiikoner NettstadkartAbonner på nyhende frå kommunenEndre skriftstorleik

Kart og reguleringsplanar

Her finn du kartløysinga til kommunen, der du kan finne eigedom, skrive ut kart m.m.

 

Du finn også lenke til planregisteret til Eid kommune. Planregisteret er eit register over godkjende reguleringsplanar i kommunen. Her skal ein også finne mindre endringar av planar og dispensasjonar frå planar.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 31.01.2017

Kartløysing*)

Planregister

*): Kartløysinga vil berre fungere i nettlesarar som støttar Microsoft sitt programtillegg Silverlight. For tida er dette følgjande nettlerarar:

- Internet Explorer

- Mozilla Firefox (Du får gjerne spørsmål om du vil installere Silverlight. Svar i så fall ja på dette!)

 

I følgjande nettlesarar vil kartløysinga ikkje fungere:

- Google Chrome

- Microsoft Edge

- Opera

- Vivaldi

- Apple Safari

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering