Snarveiikoner NettstadkartAbonner på nyhende frå kommunenEndre skriftstorleik

Kart og reguleringsplanar

Her finn du kartløysinga til kommunen, der du kan finne eigedom, skrive ut kart m.m.

 

Du finn også lenke til planregisteret til Eid kommune. Planregisteret er eit register over godkjende reguleringsplanar i kommunen. Her skal ein også finne mindre endringar av planar og dispensasjonar frå planar.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 05.05.2017

Kartløysing 

(fungerar berre i Internet Explorer)

Planregister

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering