Snarveiikoner NettstadkartAbonner på nyhende frå kommunenEndre skriftstorleik

Kart og reguleringsplanar

Her finn du kartløysinga til kommunen, der du kan finne eigedom, skrive ut kart m.m.

Du finn også lenke til planregisteret til Eid kommune. Planregisteret er eit register over godkjende reguleringsplanar i kommunen. Her skal ein også finne mindre endringar av planar og dispensasjonar frå planar.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 21.09.2018

Planregister

 

Kartløysing 

(fungerer berre i Internet Explorer)

I ein annan nettlesar enn Internet Explorer kan du nytte Kommunekart. Her må du fyrst velge kommune. Deretter kan du hente fram dei kartlaga du er interessert i.

_

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering