Snarveiikoner NettstadkartAbonner på nyhende frå kommunenEndre skriftstorleik

Kart og reguleringsplanar

Her finn du kartløysinga til kommunen, der du kan finne din eigedom, vedtekne reguleringsplanar, skrive ut kart m.m. Kommuneplanen ligg p.t. ikkje ute på kartløysinga vår. Denne finn du i ein eigen artikkel om kommuneplanen.

Du finn også lenke til planregisteret til Eid kommune. Planregisteret er eit register over godkjende reguleringsplanar i kommunen. Her skal ein også finne mindre endringar av planar og dispensasjonar frå planar.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 20.05.2019
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering