Kart og reguleringsplanar

Her finn du kartløysinga til kommunen, der du kan finne din eigedom, vedtekne reguleringsplanar, skrive ut kart m.m.

Du finn også lenke til planregisteret til Eid kommune. Planregisteret er eit register over godkjende reguleringsplanar i kommunen. Her skal ein også finne mindre endringar av planar og dispensasjonar frå planar.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 14.03.2019

Planregister

 

Kartløysing 

(Du må bruke pila til høgre for Eid når du skal velge kartlag) 

For deg som har spørsmål om kva ein reguleringsplan er.