Kommunedelplan for veg og trafikktrygging 2017-2029 - Melding om vedtak

Eid kommunestyre vedtok i møte 15. desember 2016, KS-sak 156/16 kommunedelplan for veg og trafikktrygging 2017-2029.

Formålet med kommunedelplanen er å sikre tryggleik på vegane og prioritere mellom ulike investeringstiltak på kommunale vegar. Planen vil bli lagt til grunn ved søknad om trafikktryggingsmidlar frå fylkeskommunen.

Publisert av Cecilie Marie Ă…shamar. Sist endra 09.03.2017

Kva er ein kommunedelplan?

Ein kommunedelplan er eit styringsverktøy for kommunen. Føringane i kommunedelplanen vil påverke kva tiltak som vil bli prioritert innanfor dette området.

Ynskjer du meir informasjon om kommunedelplanen?

I saksutgreiinga kan du finne meir informasjon om sjølve vedtaket og vurdering av innspel til planarbeidet.

Dersom de ønskjer ein kopi av dokumenta, kan de ta kontakt med Eid kommune på tlf. 57 88 58 00.