Snarveiikoner NettstadkartAbonner på nyhende frå kommunenEndre skriftstorleik

Oversikt over kommunale planar

Sagaparken - Klikk for stort bilete Under finn du ei oversikt over kommunale planar. Planane fungerer som styringsverktøy for Eid kommune.

Ta kontakt med post@eid.kommune.no dersom du ikkje finn den planen du leitar etter.

Publisert av Cecilie Marie Åshamar. Sist endra 13.03.2018

Handlingsdel og økonomiplan

Handlingsdel 2018-2021 (PDF, 907 kB)

Investeringar 2018-2021 (PDF, 811 kB)

Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 (PDF, 2 MB)

 

Overordna kartleggingar

Statusrapport for helsetilstand og påverknadsfaktorar for Eid kommune 2016 (PDF, 4 MB)

Overordna ROS-analyse (PDF, 2 MB)

 

Planstrategi

Planstrategi for Eid kommune 2016-2020

 

Kommuneplanen

Kommuneplanen sin samfunnsdel (PDF, 7 MB) og arealdel

 

Kommunedelplanar

Ny kommunedelplan for strategisk utvikling 2018-2030 - under arbeid

Kommunedelplan for oppvekst 2017-2029 (PDF, 2 MB)

Kommunedelplan for helse og omsorgstenestene 2017-2029 – under arbeid

Kommunedelplan for veg og trafikktrygging 2017-2029

Kommunedelplan for energi og klima (DOC, 8 MB)

Kommunedelplan for kulturarv 2017-2029 (PDF, 6 MB)

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2026 (PDF, 15 MB)

Kommunedelplan for breiband 2016-2028 (PDF, 560 kB)

Kommunedelplan for ferjefrikryssing Lote-Anda

 

Andre planar og strategiar

Sykkelstrategi 2017-2019 (PDF, 4 MB)

Bustadsosial handlingsplan 2013-2023 (PDF, 2 MB)

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2019 (PDF, 988 kB)

SMIL - Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket for Eid kommune 2013 – 2016 (PDF, 2 MB)

Overordna plan for hjorteforvaltning 2010-2015 (PDF, 2 MB)

Tiltaksplan for oppfølging av sentrumsanalysen (PDF, 3 MB)

Strategiplan for vedlikehald av kommunale bygg (PDF, 654 kB)

 

ENØK-plan for Eid kommune

Artikkel (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering