Snarveiikoner NettstadkartAbonner på nyhende frå kommunenEndre skriftstorleik

Ordføraren

Ordføraren er den fremste folkevalde representanten i kommunen. Eid kommune har ordførar i heil stilling, og har kontor i Eid rådhus

Ordføraren er møteleiar for formannskap/kommunestyre og skal sjå til at saker som vert lagt fram for behandling er forsvarleg utgreidde. Ordføraren har elles møte-og talerett i alle kommunale styre, nemdner, råd og utval. Ordføraren er dei folkevalde sin fremste representant og  er kommunen sin juridiske person (rettslege representant) Ordførar vert vald for 4 år av gongen.

Alfred Bjørlo(V) er valt til ordførar for perioden 2015-2019.

Ordføraren har ei eiga, opa Facebook-side, der han legg ut informasjon om små og store daglege gjeremål. Du kan følgje sida her

Ordføraren har også ein eigen blogg, som du kan lese her

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering