Snarveiikoner NettstadkartAbonner på nyhende frå kommunenEndre skriftstorleik

Organisering

Den administrative delen av kommunen er organisert etter ein "flat modell" der avdelingane ligg direkte under rådmannen si leiargruppe. Leiargruppa består av rådmann og tre kommunalsjefar. Administrasjonen er organisert i fire rammeområde: rådmannsteam, teknisk og samfunn, helse og omsorg, oppvekst og kultur.

Under rådmannsteamet er det etablert ei ny organisasjonsavdeling som er samansett av tidlegare service- og fellessekretariat og personalavdelinga. Rådmannen sin stab er utvida med kommuneoverlege og nokre rådgjevarar som skal bidra i den overordna styringa og utviklinga av Eid kommune.
 
Teknisk og samfunn omfattar Plan- og utviklingsavdelinga, Driftsavdelinga, Beredskap og førebyggjing, Flyktningeteneste og vaksenopplæring og NAV og dagsenter.
 
Helse og omsorg omfattar Institusjonstenester, Interkommunale tenester, Vernepleie, Heimetenester og Helseavdeling.
 
Oppvekst og kultur omfattar Golvsengane barnehage, Stårheim barnehage, Gjerdane barnehage, Haugen skule og barnehage, Stårheim skule, Eid ungdomsskule, Barnevern og Kultur. 
 
Oversyn over alle avdelingane finn du her
Tenestestad (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering