Snarveiikoner NettstadkartAbonner på nyhende frå kommunenEndre skriftstorleik

Avlasting og støtte

Kommunen har avlastingstilbod for eldre i sjukeheim. Heimetenestene kan også yte avlasting i heimen. Vernepleietenesta har avlastingstilbod for barn og unge. Både på dag- og døgnbasis. 

Dersom du eller andre i familie din har omsorg for eldre, funksjonshemma eller andre pleietrengande kan de søkje om ulike avlastningstilbod.
Slik avlastning kan ein få både i og utanfor heime. Eit dagtilbod eller korttidsopphald på sjukeheim er døme på slike tenester.  

Andre avlastnings- og støttetilbod: 

  • Følgjekort for funksjonshemma
  • Støttekontakt
  • Brukarstyrt personleg assistanse

 

Søknad om tenester frå pleie- og omsorg

 

Artikkel (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering