Barn og familie

Her finn du informasjon om Eid kommune sine tenester til barn- og familiar:

Barneverntenesta  

´╗┐Barnehage  

Skule    

SFO

Helsestasjonen