Prestemarka, Mel og sjukehusområdet - Endring av del av reguleringsplan – Mehltunet – Melding om vedtak som kan påklagast

Fotograf: Asbjørn Tverberg
Mehtunet - reguleringsplan fotograf Asbjørn Tverberg
Med heimel i plan- og bygningslova §27-2 har kommunestyret i Eid i møte 22.06.2006 godkjent endring av del av reguleringsplan for Prestemarka, Mel og sjukehusområdet - Meltunet (sak nr. 63/06).
Publisert av Asbjørn Tverberg. Første gong publisert 07.07.2006
Godkjent plan er lagt ut i servicekontoret på rådhuset i tida 11.07.-11.08.2006. Partar og andre rettshavarar har høve til å klage på vedtaket, jf. §28 i forvaltningslova og §15 i plan- og bygningslova. Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Eid kommune, postboks 98, 6771 Nordfjordeid, innan 11.08.2006.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering