Privat reguleringsplan for gnr. 38 bnr. 104 på Haugen - Melding om vedtak

Med heimel i §27-2 i plan- og bygningslova har Eid kommunestyre i møte 17.09.2009 godkjent reguleringsplan for industriområde for gnr 38 bnr 104.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 28.09.2009

Godkjent plan er saman med utskrift frå møtebok i K-sak nr. 063/09 lagt ut på servicekontoret i Eid rådhus i tida 28.09 - 28.10.2009. Dokumenta finn du også i lenkjene nedanfor.

Partar og andre med rettsleg klageinteresse i saka har høve til å klage på vedtaket, jf §28 i forvaltningslova og §27-3 i plan- og bygningslova. Eventuelle klager skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid innan 28.10.2009.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering