Privat reguleringsplan for Hjellekrysset - Utlegging til offentleg ettersyn

Med heimel i §12-10 i plan- og bygningslova av 27.6.2008 nr 71 har teknisk styre i møte 15.09.2009 (sak 101/09), vedteke å legge ut til offentleg ettersyn privat framlegg til reguleringsplan for "Kunstnersmie" i Hjellekrysset.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 28.09.2009

Saksdokumenta er lagt ut på servicekontoret i Eid rådhus. Dokumenta finn du også i lenkjene nedanfor. Eventuelle merknader til planframlegget skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid innan 28.10.2009.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering