Privat reguleringsplan for mindre bustadfelt i Kjølsdalen – Melding om vedtak

Med heimel i §27-2 i plan- og bygningslova av 14.juni 1985 nr 77 har kommunestyre i Eid kommune i møte 19.11.2009 (sak 078/09) godkjent reguleringsplan for bustadområde på gnr. 110 bnr. 3 og gnr. 111 bnr. 10.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 27.11.2009

Godkjent plan og vedtak i kommunestyret er lagt ut på servicekontoret i Eid rådhus. Dokumenta er også tilgjengelege via linkane nedanfor. Partar og andre med rettlege klageinteresser har høve til å klage på vedtaket jf. §28 i forvaltningslova.

Eventuelle klager skal sendast Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid eller på epost til: post@eid.kommune.no innan 31.12.2009.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering