Reg. plan E39 Klokkargarden - Hjelle - Offentleg ettersyn

Fotograf: Asbjørn Tverberg
Plan-logo fotograf Asbjørn Tverberg

I samsvar med § 12-10 i Plan-og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71 har teknisk styre i møte den 1. februar 2011 (sak 11/11), vedteke å legge ut til offentleg ettersyn framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg E39 Klokkargarden - Hjelle.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 11.02.2011

Planframlegget og saksutgreiinga er tilgjengeleg på servicekontoret i Eid rådhus i perioden 10. februar - 24. mars. Dokumenta er også å finne under Sentrale dokument i menyen til høgre, eller i lenker nedanfor.

Eventuelle merknader til planframlegget skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid innan 25. mars 2011.