Reg.plan for del av gbnr.146/5 i Hennebygda - melding om vedtak

Fotograf: Asbjørn Tverberg
Plan-logo fotograf Asbjørn Tverberg

Med heimel i § 27-2 i plan- og bygningslova av 14.juni 1985 har Teknisk styre i Eid 24.08.2010 i TS-sak 072/10 godkjent reguleringsplan for hyttefelt på Gnr.146 Bnr.5 i Hennebygda. Vedtaket er gjort i medhald av delegert mynde Jf. K-sak 046/09.

Publisert av Therese Hjelmeset. Sist endra 07.09.2010

Godkjent plan og planvedtak er tilgjengeleg i servicekontoret i Eid rådhus til 27.09.2010. Dokumenta finn du også i lenkjene til høgre. Partar eller andre med rettsleg klageinteresse har høve til å klage på vedtaket, jf. § 15 i plan og bygningslova og § 28 i forvaltningslova. Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid, innan 27.09.2010.

Krav om erstatning etter § 32 nr.1 i plan- og bygningslova skal vere sett fram seinast 3 år etter denne kunngjeringa. Krav om erstatning etter § 32 nr.2 skal vere sett fram seinast 3 månader etter at byggeløyve er gjeve innanfor planområdet. Krav om innløysing av grunn etter plan og bygningslova § 42 fyrste ledd skal vere sett fram seinast 3 år etter denne kunngjeringa.

 

Tenestestad (1)
Journalpost (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering