Reg. plan næringsområde Myklebust/Stokkenes – off. ettersyn

Fotograf: Asbjørn Tverberg
Plan-logo fotograf Asbjørn Tverberg

I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova av 27.06.2008 nr. 71 har teknisk styre i møte 26.01.2010 (sak 06/10) vedteke å legge ut til offenleg ettersyn framlegg til reguleringsplan for næringsområde på Myklebust/Stokkenes.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 14.06.2011

Saksdokumenta er lagt ut på servicekontoret i Eid rådhus i perioden  01.02. - 15.03.2010. Dokumenta kan også nåast via lenkjene nedanfor.

Eventuelle merknader til planframlegget skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid eller post@eid.kommune.no  innan 15.03.2010.

Tenestestad (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering