Reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva – melding om vedtak

I samsvar med Plan- og bygningslova §27-1 nr 2 har Eid kommunestyre i møte 17.september 2009, sak 064/09, godkjent reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva - område avsett til utbyggingsformål.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 05.10.2009

Utskrift frå møtebok og godkjent plan er lagt ut på servicekontoret i Eid Rådhus i tida 05.10. - 05.11.2009. Dokumenta finn du også nedanfor. Partar eller andre med rettsleg klageinteresse har høve til å klage på vedtaket, jf. § 28 i forvaltningslova. Eventuelle klager skal sendast Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid innan 05.11.2009.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering