Reguleringsplan for utviding av bustadfelt på Fossebakken nord for RV 15 – utlegging

Med heimel i §12-10 i plan- og bygningslova av 27.juni 2008 nr 71 har teknisk styre i møte 03.11.2009 (sak 143/09) vedteke å legge ut til offentleg ettersyn privat framlegg til reguleringsplan for utviding av bustadfelt på Fossebakken nord.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 27.11.2009

Planframlegget og saksutgreiinga er lagt ut på servicekontoret i Eid rådhus. Dokumenta er også tilgjengelege via linkane nedanfor.

Eventuelle merknader skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid eller til post@eid.kommune.no innan 11.01.2010.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering