Reguleringsplan Golvsengane – Endring av utlagt planframlegg – Ny utlegging

Fotograf: Asbjørn Tverberg
Golvsengane fotograf Asbjørn Tverberg
Grunna pålegg frå kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune har kommunen funne det naudsynt å gjere endringar i det utlagde framlegget til reguleringsplan for Golvsengane, jf. vedtak i teknisk styre – sak nr. 22/07.
Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 28.02.2007
Utleggingsperioden vert difor forlenga til 27.03.2007, og fristen for fråsegn vert utsett til same dato. Utskrift frå møtebok i sak nr. 22/07 vert lagt saman med plandokumenta. Eventuelle fråsegner til planframlegget kan sendast til Eid kommune, Plan- og utviklingsavdelinga, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.
Journalpost (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering