Sjumilssteget i Eid kommune

Sjumilssteget er ei nasjonal satsing som skal ivareta barn sine rettar etter Barnekonvensjonen. Gjennom Sjumilsstegssatinga vil kommunane Selje, Vågsøy og Eid fremme barn sin rett til god omsorg.

Foreldra er dei viktigaste personane for barna sine. Sjumilssteget set difor fokus på kva som gir foreldre meistring, styrke og engasjement i foreldrerolla. Sjumilssteget varer gjennom heile oppveksten, frå svangerskapet og til og med 10.klasse.

Kontaktperson for Sjumilssteget i Eid kommune
Ta gjerne kontakt med rådgjevar for Oppvekst, Anne-Grete Eikås, ved spørsmål knytt til Sjumilssteget:
E-post: Anne-Grete.Eikas@eid.kommune.no, Tlf: 57 88 58 00.

 

Nedanfor finn du meir informasjon om innhaldet i Sjumilssteget. 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering