Sjumilssteget i Eid kommune

Sjumilsteget_logo.png - Klikk for stort bilete Sjumilssteget er ei nasjonal satsing som skal ivareta barn sine rettar etter Barnekonvensjonen. Gjennom Sjumilsstegssatinga vil kommunane Selje, Vågsøy og Eid fremme barn sin rett til god omsorg.

Foreldra er dei viktigaste personane for barna sine. Sjumilssteget set difor fokus på kva som gir foreldre meistring, styrke og engasjement i foreldrerolla. Sjumilssteget varer gjennom heile oppveksten, frå svangerskapet og til og med 10.klasse.

Kontaktperson for Sjumilssteget i Eid kommune
Ta gjerne kontakt med rådgjevar for Oppvekst, Anne-Grete Eikås, ved spørsmål knytt til Sjumilssteget:
E-post: Anne-Grete.Eikas@eid.kommune.no, Tlf: 5788 5800.

 

Nedanfor finn du meir informasjon om innhaldet i Sjumilssteget. 

 

Publisert av Janne Endal Andersson. Sist endra 07.04.2017
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering