Skulefritidsordning- SFO

SFO er eit frivillig aktivitets- og omsorgstilbod utanom skuletida for 1. - 4. klasse. I Eid kommune får alle elevane på desse trinna plass på SFO.

Organisering og innhald av tilboda varierer noko frå skule til skule ut frå kor mange barn som er med på ordninga, og kva muligheiter som fins på skulen og i nærområdet.

Vi nyttar elektronsike søknadsskjema for opptak til SFO:   
   
Til søknadssenter

 

 

Vedtekter (PDF, 882 kB)

Vedtekter frå 01.02.19 (PDF, 394 kB)

Betalingssatsar (PDF, 143 kB)

Påmelding til SFO i haustferien

Dersom du har spørsmål om tilboda / søknaden, ta direkte kontakt med den skulen de ønskjer plass : 

Haugen skule            tlf 57 88 17 32
Hjelle skule                tlf 57 86 30 60
Nordfjordeid skule      tlf 57 86 34 20
Stårheim skule           tlf 57 86 22 72

Hovudside (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering