Søknad om produksjonstilskot del 1

Fastgjodselspreiar_FotoLTB.jpg - Klikk for stort bilete

1. mars er første dag ein kan søkje om produksjonstilskot del 1 2019.

Denne datoen er også teljedatoen for alle dyr de har på garden. I søknaden søkjer de på husdyrtilskot, tilskot for økologisk husdyrproduksjon, driftstilskot for mjølk og kjøttproduksjon. Dyra de har på telledato 1. mars gjev grunnlag for avløysartilskotet og grovfôrtilskotet.

 

Frå 15. mars til 29. mars er det høve til å endre/rette opp feil i den innsendte søknaden.

 

Oversikt over datoar som du som søkjar må hugse på i løpet av 2019 er her:. (PDF, 348 kB) Denne oversikten kan vere grei å skrive ut og henge på kjøleskåpet eller ein annan stad du er ofte.

 

Publisert av Christine Tellevik. Sist endra 01.03.2019

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering