Endring av detaljreguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva - Område Sagastad - Melding om vedtak

Kommunestyret vedtok i møte 08. mai, KS-sak 061/14, endring av detaljreguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva – område Sagastad.

 

Publisert av Cecilie Marie Åshamar. Sist endra 12.05.2014

 

Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Kommunestyret sitt vedtak, KS-sak 061/14, kan du lese her. (PDF, 132 kB)

Vedtekne endringar i detaljreguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva - Område Sagastad.

 

Dokumenta er og tilgjengelege på Servicekontoret fram til 3. juni 2014.

Eventuelle klager

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltingslova § 29 sett til tysdag 3. juni 2014.

Vi opplyser om tilgangen til å be om utsett iverksetjing av vedtak inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjord, jf. forvaltingslova § 42.

Etter at klagefristen er ute, vil vi orientere forslagsstillaren, partar som saka får direkte konsekvensar for, og regionale myndigheiter om eventuelle innkomne klagar på vedtaket.

Erstatning/innløysing

Krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15-2 og krav om innløysing etter den same lova § 15-3 må setjast fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjord.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering