Utlegging til offentleg ettersyn. Framlegg til planprogram for samanslåing av skulekrinsane Kjølsdalen og Stårheim

Formannskapet har i møte den 12.01.2012 i F-sak 005/12 vedteke at arbeidet med kommunedelplan for samanslåing av skulekrinsane i Kjølsdalen og på Stårheim skal startast opp.

I medhald av plan-og bygningslova av 27.juni 2008 nr. 71 § 11-13 vert formannskapet sitt vedtak om framlegg til planprogram lagt ut til offentleg ettersyn på Eid rådhus, servicetorget, og på Eid bibliotek, Operahuset, fram til 01.03.2012.

Dokumenta er også elektronisk tilgjengeleg og vert kunngjort på kommunen si heimeside:

www.eid.kommune.no

Alle som ønskjer det har høve til å gje uttale til planprogrammet. Uttale skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid, innan 01.03.2012

Publisert av Terje Moldestad. Sist endra 19.01.2012
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering