Tilleggssak til møte i teksnisk og samfunnsutvalet 12.06.2019

Møteklubbe_Eid.png - Klikk for stort bilete

Det er sendt ut tilleggssak til møte i teknisk og samfunnsutvalet 12.06.2019. Her kan du sjå tilleggsaka.  

Sak 055/19 - Detaljreguleringsplan for Teletunet – Vedtak

Publisert av Janne Endal Andersson. Sist endra 07.06.2019