Tilskot til kulturlandskaps- og skogbrukstiltak

Tilskot til kulturlandskaps- og skogbrukstiltak.
Kommunen disponerer midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).
Publisert av Ragnhild F. Totland. Første gong publisert 17.03.2005

Skal du restaurere sel, rydde innmarksbeite, rydde sti, lage fangdam (tiltak mot Ureining) drive ungskogspleie, eller liknande? Då kan det være tilskot å hente gjennom desse ordningane

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering