Utbyggingsplan for Langeland næringspark – Utlegging til offentleg ettersyn

Fotograf: Asbjørn Tverberg
Langeland Næringspark fotograf Asbjørn Tverberg
I samsvar med Plan-og bygningslova §28-2 har planutvalet i møte den 13.12.2006 (sak 170/06), gjort vedtak om legge ut til offentleg ettersyn framlegg til utbyggingsplan for Langeland Næringspark.
Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 06.02.2007
Planframlegget er lagt ut til offentleg gjennomsyn på servicekontoret i Eid rådhus i perioden 05.02.-05.03.2007. Eventuelle merknader til planframlegget skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid innan 05.03.2007.
Journalpost (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering