Utbyggingsplan for Nordøyrane tun 1 – Melding om vedtak som kan påklagast

Fotograf: Asbjørn Tverberg
Nordøyrane Tun 1 fotograf Asbjørn Tverberg
Med heimel i plan- og bygningslova §28-2 har planutvalet i Eid godkjent utbyggingsplan for Nordøyrane Tun 1 (sak nr. 90/06).
Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 29.09.2006
Vedteken plan er, saman med utskrift frå møtebok i sak nr. 90/06, lagt ut i resepsjonen på rådhuset i tida 03.-24. oktober 2006. Partar og andre med rettsleg klageinteresse har høve til å klage på vedtaket, jf. §28 i forvaltningslova og §28-2 i plan- og bygningslova. Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Eid kommune, postboks 98, 6771 Nordfjordeid, innan 24.oktober 2006.
Journalpost (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering